HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

– Hợp đồng áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế web, quảng cáo google, và các dịch vụ khác tại QUANGDANG.vn

– Tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ tại  QUANGDANG.vn đều mặc định áp dụng theo các đều khoản của hợp đồng này

– Hợp đồng được QUANGDANG.vn xác nhận tại website QUANGDANG.vn và công bố công khai.

Link gốc tại đây:https://docs.google.com/document/d/1ngtk1gPv6-8Bv4Sp8Zk4UiYS44OaM5_pct5XXradvqY/edit?usp=sharing