Góc Kỷ Thuật – THIẾT KẾ WEB | QUẢNG CÁO GOOGLE

Category Archives: Góc Kỷ Thuật

Tại sao nên dùng ssl ?

Chứng chỉ số SSL là gì? SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy […]